PUR izolace

aq_block_3
aq_block_4
aq_block_5

tepelná

tvrdá pěna,
měkká pěna

hydroizolační

tvrdá pěna
s vyšší hustotou

akustická

měkká pěna,
tvrdá pěna

Polyuretany (zjednodušeně PUR) jsou polymery vzniklé reakcí vícefunkčních isokyanátů s polyoly. Polyuretany jako pěnové izolanty se rozdělují do dvou základních skupin:

• s otevřenou buněčnou strukturou (tzv. měkké pěny), ty se
vyznačují nižší objemovou hmotností
• s uzavřenou buněčnou strukturou (tzv. tvrdé pěny), pro než
je charakteristická vyšší objemová hmotnost

Měkké pěny - vhodné především jako tepelná i zvuková izolace interiérů budov, slouží především zateplení vnitřních šikmých i vodorovných částí podkroví, svislých příček, dřevostaveb i vyplnění různých dutin a prasklin.

Tvrdé pěny - vzhledem ke svým vlastnostem daných uzavřenou strukturou buněk nabízejí širší možnosti využití jak v exteriérech tak i interiérech. Dle výše objemové hmotnosti se uplatňují jako izolace krovů, stropů, obvodových stěn, základů atd. Pěny s vysokou hustotou jsou vhodné zejména pro pochozí venkovní ploché střechy, namáhané podlahy atd. Taktéž se hodí k zateplení obytných přívěsů, izolování nákladových prostorů automobilů apod. Tvrdé pěny mají vyšší tepelný odpor než pěny měkké. Díky uzavřeným buňkám, které zabraňují průniku vody pěnou zárověň mohou od určité hustoty plnit i funkci hydroizolace.

PUR pěna vs. minerální vata

PUR pěna

• Celistvá bezespárová homogenní izolační výplň eliminující tepelné mosty, schopná vyplnit obtížně přístupné místa.
Brání kondenzaci vodních par a následnému vzniku plísní.
• Vyniká dokonalou přilnavostí k podkladu, odpadá nutnost mechanické fixace ke konstrukci.
• Svojí kompaktností zvyšuje výslednou pevnost dané izolované struktury.
• Výborně plní funkci zvukového izolantu.
• Menší požadovaná tloušťka izolace, dosažení prostorové úspory.
• S časem nedegraduje.
• Rychlá aplikace, snadná dostupnost a transport bez nutnosti manipulace s velkými objemy jako u konvenčních materiálů.
• Vytváří příjemnější tepelný komfort během teplých letních měsíců, kdy nedochází k přehřívání izolovaného prostoru.
• Pěny s uzavřenou buněčnou strukturou mohou plnit zároveň i funkci hydroizolace.

Minerální vata

• Není zapotřebí zdroje elektrické energie.
• Možnost okamžitého zakrytí, odpadá technologická přestávka.
• Ruční instalace, bez potřeby zařízení nástřikové technologie.

Příklady použití polyuretanové izolace

Vnější obvodová stěna

Strop

aq_block_20
aq_block_21

Plochá střecha

Základy

aq_block_25
aq_block_26

Podkroví

Vnitřní příčka

aq_block_30
aq_block_31